Informacja o dofinansowaniu

Projekt "Usługi przewodnickie jako szansa na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska" jest współfinansowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja dotyczące LGD Puszczy Knyszyńskiej znjadują się na stronie https://www.puszczaknyszynska.org/

Iformacje dotyczące PROW 2014-2020